Våre tjenester og arbeidsområder

Transport

 • Massetransport
 • Maskintransport
 • Spesialtransport
 • Graving

 • Grøftearbeider
 • Veiarbeider
 • Tomtearbeider
 • Drenering
 • Spesialoppdrag
 • kabelarbeider
 • Rørlegging

 • Vann og avløpsarbeider
 • Sjøledninger
 • Kabel og fiberarbeid
 • Rørinspeksjon med kameratraktor

 • Påvising av skader/feil
 • Kvalitetssikring
 • Oppsøking av rør-traseer med "sondesystem"
 • Rapport
 • Riving og miljøsanering

 • Tomtearbeid
 • GPS innmåling
  /utstikking

 • Masse/arealberegning
 • Fallberegning
 • Innmåling av tiltak
 • Utstikking av tiltak
 • Rørpressing

 • Føring av rør i bakken uten graving
 • Kryssing av vei uten graving
 • Suge/spylebil

 • Rengjøring/spyling av rør og kummer
 • Åpning av tette rør
 • Personvern