Rørinspeksjonsbil

TV-INSPEKSJON AV RØR

Benyttes for å påvise skader/feil på rørsystemer, også for å kvalitetssikre et nylagt anlegg. Våre kamerasystemer dekker rørdimensjoner fra 50mm og oppover. Vi benytter stakekamera med gyrokamera i dimensjoner under 150mm og fjernstyrt traktor med avansert kamera fra 150mm og oppover. Utstyret er bygd inn i en "kamerabil" som opperes av operatør og hjelpemann.

Ved arbeid utenfor adkomst med veg har vi også løse systemer som kan medbringes. Noen kamera skyves inn i rørsystemer av medhjelper, mens andre er "selvgående", og fjernstyres av operatør.

All informasjon behandles på data. Etter utført oppdrag mottar kunden en rapport som inneholder all informasjon om det som er inspisert, og en film av opptaket på Minnepenn/CD/DVD Vanlige oppdrag for oss vil være å søke årsak til hyppige tilstoppelser på eksempelvis et kloakknett, eller dokumentering av et nylagt røranlegg. Gjengående tilstoppelser av rør skyldes sjelden brukerfeil, men er oftest et resultat av en skade/deffekt, eller fremmedlegeme etc i røret. I slike tilfeller kan en enkel Tv-inspeksjon avdekke årsak nøyaktig og presist, og man kan unngå unødig, og kostbar oppgraving.

Vi kan i tilegg til dette søke opp rør-traseer ved hjelp av vårt "sondesystem". Dette gjør vi ved å sende inn en sonde eller kamera med sonde i røra, for så å gå oppe på bakken og følge sonden ved hjelp av en søker. På denne måten kan man i mange tilfeller spare seg mye tid og arbeid i form av graving for å lete etter rør/avgreninger/tilstoppinger etc.

Personvern